publicita

DDM Nová Role je partnerem projektu v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, který je podpořen z prostředků Evropské unie.

Děti, které navštěvují kroužek ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI spolupracují se spolkem železničních modelářů z města Bad Lobenstein na přípravě železničního modelu z Bad Lobensteinu do Chebu a dále do Nové Role. Velikost finálního modelu by měla být 22 x 16 m v měřítku 1:87.

 

INFORMACE O PROJEKTU

Název: “Přeshraniční železniční trať v minulosti, současnosti i budoucnosti – propojení železniční tratí mezi Durynskem a západními Čechami”

Doba realizace: 1.1. 2021–31.12. 2022

Partneři: CZ – Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, DE - Modellbahnfreunde Oberland e. V.

Cíle projektu:

  1. Navázání přeshraničního partnerství v oblasti modelářství.
  2. Integrace dalších partnerů (sdružení, obcí)
  3. Zapojení žáků do přeshraničních aktivit.
  4. Obrácení pozornosti obyvatel a politických činitelů na toho času přerušené železniční spojení mezi Durynskem a západočeským regionem