DDM NOVÁ ROLE

Dveře Domu dětí a mládeže v Nové Roli se poprvé otevřely v říjnu 1984. V roce 2015 jsme se přestěhovali do nově zrekonstruovaných prostor. Činnost probíhá v ve dvou všeobecně zaměřených klubovnách, kuchyňce, tanečním sále, herně pro nejmenší, pracovně železničních modelářů a klubovně, kde se schází ZK divadelní a ZK myslivecký.  Činnost DDM je řízena Zákonem 561 / 2004Sb.  a Vyhláškou 74/ 2005 Sb.

Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská 236 je organizace zřizovaná Městem Nová Role, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. V oblasti pravidelné zájmové činnosti (kroužky) nabízí 29 zájmových útvarů pro děti a žáky a 6 zájmových útvarů pro ostatní účastníky zájmového vzdělávání. Organizujeme zájmové útvary od aktivit pro matky s dětmi na mateřské dovolené, po aktivity pro dospělé. Oblibě se těší prázdninové aktivity (jednodenní prázdninové akce, příměstské a pobytové tábory a soustředění. Dalšími aktivitami jsou tradiční akce pro rodiče s dětmi.

Pořádáme osvětovou činnost – besedy, přednášky, projektové dny.

Doplňková činnost – jarní a podzimní burza oděvů, obuvi a sportovních potřeb.

Činnost v našem ŠZ sama o sobě poskytuje svou činností prevenci sociálně patologických jevů.  Snažíme se zapojit do naší mimoškolní činnosti i účastníky ze sociálně znevýhodněných rodin a děti s poruchami učení a chování.

Dveře našeho DDM jsou otevřeny všem.

 

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM K 19.2.2024
ZK výtvarný pondělí 15.00 hod DDM
Pěvecký sbor Tamburínka pondělí 16.00 hod. DDM
ZK divadelní pondělí 16.00 hod. DDM
ZK gymnastika pondělí 16.00 hod. tělocvična ZŠ
ZK karate pondělí 16.30 hod., pátek 16.30 hod. DDM
Pěvecký sbor Lyra pondělí 17.00 hod. DDM
ZK fight club pondělí 18.00 hod., středa 17.00 hod. tělocvična ZŠ
ZK logopedie úterý 14.00 hod. DDM
ZK vaření I. úterý 15.00 hod. DDM
ZK šachy úterý 15.30 hod. DDM
ZK vaření II. úterý 16.00 hod. DDM
ZK Sluníčko I. úterý 16.00 hod. DDM
ZK klub zvídavých dětí úterý 16.00 hod. DDM
ZK show dance úterý 17.00 hod. DDM
ZK batolátka I. středa 10.00 hod. DDM
ZK knihovník středa 14.00 hod. DDM
ZK čtenářský klub středa 15.00 hod. DDM
ZK jóga středa 15.30 hod. DDM
ZK zumbička středa 16.00 hod.
ZK myslivecký středa 16.00 hod. DDM
ZK capoeira středa 16.30 hod., pátek 15.00 hod. DDM
ZK batolátka II. čtvrtek 10.00 hod. DDM
ZK kreativní tvoření čtvrtek 15.00 hod. DDM
ZK florbal I. čtvrtek 15.00 hod. tělocvična ZŠ
ZK železniční modelář čtvrtek 16.00 hod. DDM
ZK Sluníčko II. čtvrtek 16.00 hod. DDM
ZK florbal II. čtvrtek 16.30 hod. tělocvična ZŠ
ZK street dance čtvrtek 17.00 hod. DDM
ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ
ZK jóga senior pondělí 11.00 hod., čtvrtek 14.00 hod. DDM
ZK pilates pondělí 18.30 hod. DDM
ZK country senior úterý 10.00 hod. DDM
ZK Seniorita středa 16.00 hod. DDM
ZK jóga středa 18.15 hod. DDM
ZK muzikoterapie čtvrtek 18.30 hod. DDM