V neděli 17.3.2024 od 15.00 hodin pořádáme

jarní koncert a vynášení morany

Program:

15:00  Koncert v sále zuš, účinkuje pěvecký sbor chorea nova a dětský pěvecký sbor DDM
15.45 průvod městem do staré části města
16.00 pálení Morany

 

Doprovodný program:

  • jarní zpívání, hry a tance
  • velikonoční dílnička, mandaly
  • zdobení Morany (děti si mohou přinést vyfouknuté vejce)
  • opékání buřtů (buřty s sebou)

Přivítejte s námi jaro starou slovanskou tradicí!

Vítání jara