Vážení rodiče,

i v letošním roce jsme pro Vás připravili přehled zájmových kroužků, které budou ve školním roce 20017- 2018 pracovat v Domě dětí a mládeže v Nové Roli.

V našem přehledu najdete kroužky ze všech zájmových oblastí a pro děti všech věkových kategorií. Organizujeme i ZK pro děti předškolního věku. Věřím, že každý si z našeho přehledu vybere to, o co by měl zájem.

Školné v tomto roce bude 450,- na jedno pololetí. (dítě může navštěvovat 2 záj. kroužky), za každý další příplatek 50,- Kč

Školné:

  • I.  pololetí  do 30.10.2018
  • II. pololetí  do 28.2.2019

V případě potřeby je možné se na platbě domluvit s pracovnicemi DDM. (možno i na splátky). Najděte si na své „dítko“ chvilku času, nyní na začátku školního roku, a pročtěte si pozorně přehled kroužků DDM

Dále nabízíme dětem tyto spontánní aktivity:

Od pondělí do čtvrtka vždy od 13.00 do 17.00 hod. můžete přijít k nám do DDM, kde si můžete malovat a hrát, pod vedením pedagogických pracovníků, využívat bezplatně počítače DDM, stolní kopanou a jiné stolní a deskové hry.

Vážení rodiče, snažte se rozvíjet dovednosti a schopnosti svých dětí pod vedením zkušených pracovníků.

Nenechte své děti na ulici a snažte se jim zajistit mimoškolní činnost, která děti zajímá.

Dále vás zveme na akce, které pořádá DDM v průběhu roku.

SRDEČNĚ ZVEME DĚTI I RODIČE DO DDM, KDE ZÍSKÁTE DALŠÍ INFORMACE.