Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace pořádá každou středu od 10.00 hod. v Domě dětí a mládeže v Nové Roli

HRÁTKY S BATOLÁTKY 

Klub „Batolátko“ je určen pro děti od 1,5 do 3 let

 

 Pro děti bude vždy připraveno jednoduché cvičení, „pohádkování -  vyprávění s maňásky, prstovými loutkami apod.. výtvarná chvilka, posezení maminek, hraní dětí……DDM

Veškerá činnost bude přizpůsobena věku dětí.

 ZVEME VŠECHNY RODIČE, PŘIJĎTE SE PODĚLIT O RADOSTI I STAROSTI SE SVÝMI DĚTMI, ZAŘAĎTE JIŽ NYNÍ SVÉ DĚTI MEZI JEJICH VRSTEVNÍKY

 S sebou: přezůvky, svačinku a pití

 1. schůzka ve čtvrtek 5.10.2022 v 10.00 hod. v DDM N. Role