Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace a Městská knihovna Nová Role

vyhlašuje

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI