VE SPOLUPRÁCI SE SPRÁVCEM MĚSTSKÝCH LESŮ VYHLAŠUJEME

SOUTĚŽ VE SBĚRU KAŠTANŮ, ŽALUDŮ, BUKVIC A JAVOROVÝCH NAŽEK

Můžete odevzdávat v Domě dětí a mládeže v Nové Roli nebo ve školní družině v Základní škole v Nové Roli.

Nejlepší „ sběrači „ budou odměněni.