Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmových útvarů k 24. 5. 2021

Vstup do budovy DDM bude umožněn pouze členům zájmových útvarů, interním a externím zaměstnancům (vedoucím zájmových útvarů).

Předávání a vyzvedávání účastníků bude probíhat před budovou areálu DDM, případně na jiném, předem dohodnutém místě. 

 

Žádáme všechny, aby dodržovali odstup minimálně 2 metry.

Všichni účastníci nad 15 let, zaměstnanci a dospělí mají povinnost mít ve vnitřních prostorách DDM respirátor, děti roušku (mimo děti do 6 let a osoby s poruchou intelektu, autistického spektra apod.).

Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky pro případ jejího odložení při specifických činnostech (sport, konzumace jídla, pití).

Bližší informace ke schůzkám jednotlivých zájmových útvarů a ukončení činnosti ve školním roce podají  pracovnice DDM

Tento týden bude obnovena činnost těchto ZK :

VÝTVARNÉ KROUŽKY, KARATE, LOGOPEDIE,FIGHT KLUB, ŠACHY, VAŘENÍ, LOGOPEDIE, FLORBAL, PĚVECKÉ SBORY, MYSLIVECKÝ, ATLETIKA, JÓGA, ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI, ČTENÁŘSKÝ KLUB, SLUNÍČKO