Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

 pořádá ve dnech  17.července –30. července 2021

 

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR – BEDŘICHOVKA – ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

cena poukazu:  5 000, Kč

v ceně je zahrnuta strava 5x denně, pitný režim, doprava, vstupné, jízdné, odměny , vybavení LT, pojištění

Přihlášky si můžete vyzvednout  v DDM Nová Role, (od 19.4.2021od 8.00 hod. )  kde získáte další informace

( tel. 725588680, 607552337)