Vítězové v jednotlivých kategoriích:

KATEGORIE :    
1. kategorie 1. - 2. roč.
       VIKTORKA  HOREČNÁ

2. kategorie – 3. - 5. roč.     AMÁLKA PECHANOVÁ

4. kategorie – MŠ                STÁNÍK KRUPIČKA

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ :

1.místo        ALEŠ HENDRICH 

 

Vítězný obrázek:

DDM soutěž Velikonoce Hendrich Aleš