Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmových útvarů.

Od 11. května 2020 bude v omezeném režimu v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 obnovena činnost zájmových útvarů.

Vstup do budovy DDM bude umožněn pouze členům zájmových útvarů, interním a externím zaměstnancům (vedoucím zájmových útvarů).

 

Předání a vyzvedávání účastníků bude probíhat před budovou DDM, budovou tělocvičny, případně na jiném předem dohodnutém místě.

Žádáme všechny, aby dodržovali odstup minimálně 1,5 metru.

Před prvním vstupem do budovy (tělocvičny apod.) je nutné odevzdat vedoucímu ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, podepsané zákonným zástupcem, případně dospělým účastníkem zájmového vzdělávání. Bez tohoto prohlášení není možné se činnosti zúčastnit.

Všichni účastníci mají povinnost mít ve společných prostorách, včetně venkovních, roušky.

Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky pro případ odložení při specifických činnostech.

Bližší informace ke schůzkám jednotlivých zájmových útvarů a ukončení činnosti z důvodu omezení provozu podá ředitelka DDM nebo vedoucí kroužků. Informovat se můžete také telefonicky na tel.čísle 353851172 nebo 607552337.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví

Milena Tichá – ředitelka DDM Nová Role

 

Ke stažení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (PDF)