Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace pořádá následující zájmové kroužky:

V úterý od 16.00 hod. v DDM
HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK SLUNÍČKO
Kroužek je určen pro dívky a chlapce od 3,5 roku.

První schůzka proběhne v úterý 24.září 2019.

V pondělí od 16.00 hod.
PĚVECKÝ SBOR KONIPÁSEK
Kroužek je určen pro chlapce a dívky od 3 do 6 let
První schůzka proběhne 16.9.2019

V pondělí od 13.30 hod
LOGOPEDIE
Kroužek je určen pro předškolní děti ( děti na kroužek odvádí pracovnice DDM)
První kroužek proběhne 30.9.2019

Zveme všechny a děti rodiče na první setkání, kde získáte veškeré další informace k činnosti

  • sluníčko-1