CHOREA NOVA a Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

pořádá v neděli 7. dubna 2019 od 14.30 hod. JARNÍ KONCERT A VYNÁŠENÍ MORENY

PROGRAM:

  • 14.30 jarní koncert v kulturním sále v Nové Roli -  účinkují novorolské sbory
  • 15.45 průvod městem do staré části obce
  • 16.00 pálení MORENY

DOPROVODNÝ PROGRAM:

  • pletení pomlázky – můžete se naučit uplést si pomlázku
  • Velikonoční mandaly – můžete si vybarvit vajíčko, jako velikonoční mandalu
  • jarní zpívání – můžete si s námi zapět lidové písně
  • zdobení Moreny – děti si mohou přinést bílé vyfouknuté vejce, (z vajec vytvoříme korále pro Moranu)

 

Po celou dobu trvání akce bude zajištěno občerstvení v KONZUMU MAXIM, kde si budete moci zakoupit buřty, které si společně opečeme na ohni.

Dále je pro vás připraveno i jiné občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé.

TĚŠÍME SE, ŽE SI PŘIJDETE POSLECHNOUT JARNÍ PÍSNIČKY A PŘIVÍTÁTE S NÁMI JARO LIDOVÝMI ZVYKY.